KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP realizuje zadania określone w pkt. VI ust. 27 oraz ust. 58 - 66 Uchwały RN nr 43/XXXVIII z 02.10.2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich, a w szczególności:

·       przedstawia Komendantowi Chorągwi Wielkopolskiej ZHP opinię w sprawie o nadanie lub przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich przez KSI hufców,

·       na bieżąco monitoruje i wspiera pracę KSI hufców przez:

o   upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie,

o   organizację kształcenia dla członków KSI hufców,

·       prowadzi próby na stopnie przewodniczki/przewodnika i podharmistrzyni/podharcmistrza oraz próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza po nadaniu uprawnień przez Naczelnika ZHP. Próby instruktorskie są prowadzone dla osób z przydziałem służbowym do jednostek Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, próby komendantów hufców oraz próby, o których mowa w punktach 33, 34 i 39 Uchwały RN nr 43/XXXVIII z 02.10.2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.

·       prowadzi pracę z opiekunami prób na stopnie instruktorskie.

W zakresie powierzonych jej zadań KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP współpracuje z innymi zespołami Chorągwi.

 

 

 

 

 

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem jest kształtowanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie wyższego stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na wyższym poziomie struktury ZHP, wymaga jednak umiejętności coraz szerszego patrzenia na działania organizacji.

Kluczową rolę w dobrym i skutecznym funkcjonowaniu systemu stopni instruktorskich odgrywają opiekunowie prób oraz komisje stopni instruktorskich. Komisje stopni instruktorskich razem z komendantami oraz innymi zespołami instruktorskimi są odpowiedzialne za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać przez zdobywanie stopni instruktorskich. Podstawą pracy KSI musi być zaufanie, życzliwość, indywidualne podejście, otwartość i chęć niesienia pomocy zdobywającym stopnie, a jednocześnie uczciwość wobec organizacji i jej zasad – będące, wraz z merytoryczną samodzielnością komisji oraz dobrą współpracą z ideowymi i sumiennymi opiekunami, gwarancją wysokiej jakości prowadzonych prób.

Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób na stopień harcmistrzyni/harcmistrza ważne do 31.08.2022r. - rozkaz Naczelniczki ZHP 08/2020 z dnia 30.06.2020 roku.

 

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że do odwołania nasze zbiórki odbywać się będą wyłącznie w formie on-line na platformie MS Teams.

Najbliższe zbiórki odbędą się w terminach: 20 września (poniedziałek), 18 października (poniedziałek), 18 listopada (czwartek).

Zainteresowani instruktorzy otrzymają zaproszenie na zbiórkę.

Rekomendujemy Hufcowym KSI pracę on-line w czasie epidemii, apelujemy o systematyczne odbywanie zbiórek.